Aktuální situace COVID-19 v prostředí středně velkého strojírenského podniku v současné době prochází mnoha zkouškami. Již od začátku epidemie všichni řeší standardní otázky jako opatření pro zachování výroby, opatření pro zachování chodu obslužných provozů atd.

 

Ve výrobě jsme si zvykli na dezinfekce, ochrany úst různého stupně - v tomto ohledu je potřeba ocenit zejména pracovníky kteří je musí používat celý pracovní den, v kancelářích jsem se postupně vypořádali s nástrahami home-office – zde se jako nejslabší článek ukázal střet home-office s domácí výukou resp. posun hlavní části pracovní doby směrem k podvečerním a nočním hodinám – z pohledu výroby a dodávek JIT toto již znamená jednodenní skluz v disponibilitě informací případně v nezbytných rozhodnutích. Obecně lze říci, že se značně prodloužili reakční doby, což je nepříjemné, nicméně stále ještě řešitelné.

To, co již je však obtížně řešitelné, resp. neřešitelné, je jakým způsobem na situaci zareagovali pojišťovny. Středně velká strojírenská společnost začátku II.Q. (s pozitivním výsledkem I.Q. ve srovnání s předchozím obdobím doloženým pojišťovně) je bez jakéhokoliv upozornění postižěna „ránou“ve formě omezení dodávek od všech hlavních dodavatelů s odůvodněním zkráceného pojistného limitu.

Základní fakta, positivní výsledek, zakázky na vzestupu, objemy nákupů od dodavatelů na vzestupu, platební morálka A++ výsledkem - krácení nedává smysl. Dodavatelé postup pojišťovny nechápali, což vneslo nejistotu do obchodních vztahů. První krok byl jednoznačně stabilizovat supply chain výměnou za neplánované zatížení CF, udržet chod výroby, zaměstnanost a podpořit tak chod ekonomiky. Zde musím říci, že interní regule většiny dodavatelů a to „100% objemu dodávek krytých pojištěním“, znamenali pro středně velkou výrobní společnost nemalé neplánované výdaje. Následně až zjišťovat důvody kroku pojišťoven a musím říci, že stanovisko pojišťovny cituji „Současná ekonomická omezení mají značný vliv na negativní vývoj ekonomiky v celosvětovém měřítku. Předpovědi naznačují, že tempo ekonomického růstu Eurozóny by mělo zpomalit tento rok o 8-9%, stejně tak i v České republice, což je nejvyšší pokles za poslední desetiletí. Očekává se, že tato neustále se měnící situace bude mít významný negativní vliv na řadu podnikatelských subjektů, ať už hovoříme o velkých společnostech, středních a malých firmách či živnostnících. Odhaduje se nárůst insolvencí z původních 14 % na 20 %. Stávající a předpokládané zhoršení celosvětové ekonomiky včetně ekonomiky Eurozóny nás tedy vedlo i k přehodnocení limitů na Vaši společnost.“  jasně ukazuje na to, že pojišťovna v době rozvoje inkasuje pojistné s minimálním rizikem a v době, kdy se všichni včetně vlády snaží ekonomiku udržet v chodu formou mimořádných podpor, koná pojišťovna především ve vlastním zájmu. Pokládám si proto otázku proč živit pojišťovny placením pojistného, když ve chvíli, kdy je to nejvíce potřeba podporu neposkytne? Proč již dnes není vůle obchodovat s přijatelnou mírou obchodního rizika? Je potřeba se z těchto situací poučit a zkusit se na ně připravit např. v upravené analýze rizik, kde tento vliv většina středně velkých strojírenských firem dle mého názoru pravděpodobně mít nebude.

Ing. Tomáš Poršek, Výkonný ředitel AB komponenty