O nás a o projektu

Jsme skupina specialistů, ředitelů a majitelů firem v roli mentorů a odborníků z prostředí nadnárodních společností i malých a středních firem napříč obory. Od zahájení krize spojené s COVID-19, v celé Evropě pozorně sledujeme přípravy a reakce firem na tuto neznámou výzvu.

Jako praktici jsme v denním kontaktu se svými klienty, zástupci firem z různých odvětví obchodu a služeb a výroby a distribuce, silnými hráči ve svých oborech a významnými regionálními zaměstnavateli. Domnívat se, že se naši klienty nedívají do blízké budoucnosti s obavami, by bylo naivní.

Jsme v tom s nimi a jejich obavy vnímáme velmi citlivě. Ale nikdo z nás nečeká, že se situace vyřeší sama. Naši klienti se rozhodli vidět tuto dobu jako příležitost pro hledání nových cest pro minimalizování negativních dopadů.

Společně hledáme způsoby, jak přeměnit aktuální situaci směrem k posílení a akceleraci jejich byznysu. Jednoduše, víc hlav víc ví.

Nemáme k dispozici žádná zázračná nebo zaručená řešení. Zkušeností jako je tato, neprocházel ve svém život nikdo z nás, ale denně žijeme s našimi klienty v těsném kontaktu, společně vytváříme a ověřujeme zcela nové modely fungování, které jsme si tři měsíce zpátky nedokázali vůbec představit. Sdílíme s nimi naše roky sbírané zkušenosti.

Spojením ověřených strategií s novými modely začínáme v tomto hektickém rozhodovacím tempu vidět určité analogie a podobnosti.

Jsme přesvědčeni, že naše zkušenosti mohou pomoci mnohem širšímu spektru firem. Spojili jsme proto síly a vytvořili tým a projekt LEPSIVYSLEDKY.CZ.

Hlavním posláním projektu je přinést naše nejlepší praktické zkušenosti všem, kdo věří v sílu sdílených zkušeností a chápou, že právě teď je ten čas na změnu, kterou je třeba proměnit v akci a vyběhnout ze startu o pomyslný krok dříve.

David Pavlištík, MBA
spoluzakladatel LepšíVýsledky.cz, majitel Paul Advisory s.r.o.
Strategické řízení
Optimalizace procesů
PhDr. Ivana Olivová
Řízení změn
Lidské zdroje
Ing. et Ing. Josef Ulrich, MBA
spoluzakladatel LepšíVýsledky.cz, majitel Paul Advisory s.r.o.
Implementace štíhlé výroby
Podniková ekonomika
PhDr. Petra Berge, MBA
Centrum vzdělávání CML plus s.r.o.
Marketing
Obchod
Ing. Václav Říha
majitel HelpTeam For You s.r.o.
Implementace IS
ICT strategie
Mgr. Jiří Dřevíkovský, LLM
jednatel Connections BDL s.r.o.
Řízení výroby
Outsourcing lidských zdrojů
Ing. Karolína Doušová
LEAN metody
Výrobní standardy
Ing. Jan Holoči
LEAN metody
Ergonomie práce
JUDr. Stanislav Zenáhlík
majitel advokátní kanceláře
Vymáhání peněžitých pohledávek
Náhrada škody
Mgr. Pavel Poklop
Vzdělávání MS Office
Automatizační aplikace
Mgr. Tomáš Novotný
majitel Dataweps, TrendLucid a PPCBee
Identifikace problémů
Implementace řešení
Martin Doleček
Technická příprava výroby
Konstrukce
Ing. Tomáš Poršek
Executive director AB komponenty
Strategické a provozní řízení
Řízení výroby