Provedeme Vás cestou,
jejíž cílem jsou LEPŠÍ VÝSLEDKY.

Jako sdružení specialistů, ředitelů a majitelů firem sledujeme napříč Evropou dění a reakce na novou výzvu v podobě pandemie coronaviru, díky níž dojde k zásadní transformaci ekonomiky a obchodních vztahů.
Situace je již nyní pro českou ekonomiku vážná, a nám není lhostejné, jaká budoucnost nás čeká. Již dnes spolu s našimi klienty revidujeme strategické plány a nastavujeme konkrétní kroky pro udržení jejich pozic na trhu.
Jsme zároveň přesvědčeni, že naše zkušenosti s restrukturalizacemi firem mohou pomoci i vám. Spojili jsme proto síly a vytvořili projekt LEPSIVYSLEDKY.CZ.

ZASTAVTE SE

Pravidla, která platila doposud, jsou pryč. Vazby jsou zpřetrhány. Zastavení výroby, služeb i obchodu má fatální dopad na vaši firmu. Vy ale přece chcete jít dál.

Rozhlédněte se

Velká část firem i podnikatelů se ocitá v bodě „nula“. Vyčkávala vaše konkurence nebo už podniká konkrétní kroky? Co dělají ostatní v mém oboru? Schopnost zareagovat rychle je nyní klíčová. Teď je přesně ten čas podívat se, co můžete udělat jinak, abyste v nových tržních podmínkách obstáli.

VYTVOŘTE PLÁN

Mít plán je důležité pro úspěch každého projektu. V době krize nabývá ještě zásadnějšího významu. Pokud je cílem krizí projít s co nejmenšími ztrátami, je potřeba revidovat současnou strategii a vytvořit taktiku postavenou na agilním přístupu.

Realizujte plán

Je třeba přejít do akce. Není čas na cokoliv čekat nebo vymýšlet již vymyšlené. Jsme připraveni vám zajistit odbornou kapacitu. Jsme připraveni spolu s vámi krizí projít a provést vaši firmu a vaše týmy zátěžovou situaci a mít přitom na paměti naše heslo: LEPŠÍ VÝSLEDKY.

Financování

Rádi byste využili pomoc zvenčí, ale jste v situaci, kdy budete spíš svoje výdaje škrtat. Pokud vám myšlenka LEPSIVYSLEDKY.CZ dává smysl, a pouze nevíte, jak projekt financovat, jsme připraveni vám pomoci i v této oblasti.
5 červen 2020 Václav Říha
Proč ? Připadá nám pochopitelné, že se koronavirová krize téměř každé firmy významně dotkla. Tak samozřejmé, že nás možná ani nenapadla otázka "PROČ?". Je to přece jasné. Ubylo zakázek, dodavatelé nedodávali, zaměstnanci nechodili do práce…