Proč ?

Připadá nám pochopitelné, že se koronavirová krize téměř každé firmy významně dotkla. Tak samozřejmé, že nás možná ani nenapadla otázka "PROČ?". Je to přece jasné. Ubylo zakázek, dodavatelé nedodávali, zaměstnanci nechodili do práce…

Dobře, položme si tu otázky poněkud jinak, každý si jistě dokáže tu otázku formulovat pro svou situaci správně …

  • Proč naši firmu tak významně zasáhl úbytek zakázek?
  • Proč naši firmu tak významně zasáhl výpadek dodavatelů?
  • Proč naši firmu tak významně zasáhlo, že zaměstnanci nechodili do práce?
  • … vaše otázka …

A odmítněte prosím tu jednoduchou a v podstatě povrchní odpověď, že to je přece jasné. Zkuste se prosím na tou vaší otázkou hlouběji zamyslet.

A jak?

Ještě důležitější otázkou je, jak se z té situace dostaneme. Nabízí se samozřejmě jednoduchá odpověď: Vyčkáme, až přibude zakázek, až dodavatelé začnou dodávat, až se zaměstnanci vrátí do práce.

To samozřejmě můžeme. Ale – nebude to příliš dlouho trvat? A především - to je všechno, co můžeme udělat? Neměli bychom některé věci dělat jinak? A pokud ano – které?

Odpověď je pro každou firmu jiná, základní úvaha je pro všechny stejná: Zkusme se každý nad naším podnikáním zcela nezaujatě zamyslet. Zkusme odložit nostalgii a smutek nad minulými chybami a nebojme se zpochybnit vize a strategie, které nám v krizi nepomohly.

Pro projekt www.lepsivysledky.cz napsal Ing. Václav Říha, majitel společnosti Help Team For You s.r.o.