FINANCOVÁNÍ

Financování restrukturalizace či restartu vaší firmy je jednou z nejzásadnějších věcí. A my to chápeme. A rozumíme i tomu, že nemusíte vidět efektivní dopad na financování z vlastních zdrojů (efektivita, rychlost, vyšší marže, úspory).

Přesto, nebo možná právě proto, že jsme v denním kontaktu s realitou, i v této nelehké době vidíme cesty, jak krizové aktivity financovat. A to buď částečně, nebo v celém rozsahu.

Financování rozvojových aktivit nemusí jít pouze z vaší kapsy. I v této době se nabízí několik možných zdrojů financování a dotační podpory:

  • Státní a krajské rozpočty (náhrady mezd, bezúročné půjčky, dotace)
  • Evropské fondy (vzdělávání, poradenství, náhrady mezd, investice)

Dokážeme Vám pomoci i s touto oblastí, neboť v naší skupině jsou také odborníci, kteří za sebou mají množství úspěšně podaných a administrovaných projektů. Díky tomu dokáží zásadně zvýšit vaši šanci na získání finančních prostředků a zároveň minimalizovat možná rizika.

Poskytujeme tak jistotu, že náš projekt zahrnuje všechny hlavní aspekty pro LEPŠÍ VÝSLEDKY.